Reglementen

Reglementen

Intern Reglement - vzw KZK

Raadpleeg hier het intern reglement KZK 

Verplichtingen vzw KZK

Raadpleeg hier de verplichtingen KZK

 

Nieuwe inschrijvingen

De volledige reglementen van de Vlaamse Zwemfederatie en de club, evenals de verzekeringspolissen liggen ter inzage op het secretariaat van de club.

Het KZK-lid verklaart zich akkoord met de verwerking van de persoonlijke gegevens van de aangeslotene met het oog op de werking van de club in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Op uw eerste verzoek zal u in kennis worden gesteld van uw gegevens in het informatiebestand en zal u de mogelijkheid worden geboden ze te laten verbeteren. 

Er is een verzekering voor lichamelijke ongevallen en voor burgerlijke aansprakelijkheid in het zwembad (enkel daar) voor diegenen die in het bezit zijn van een lidkaart van de club. 

Verder zal de club uiteraard het decreet van de niet-professionele sportbeoefenaar toepassen met betrekking tot de vrijheidsregeling en de disciplinaire maatregelen. 

De aangeslotene zal regelmatig op eigen initiatief een medisch onderzoek ondergaan, dat toelaat de zwemsport te beoefenen. Competitie-zwemmers moeten een medisch attest voorleggen.