Onze volledige werking gaat door in zwembad LAGO Kortrijk Weide

ALGEMEEN ZWEMSCHOOL-ZWEMCLUB

Een nieuw lid moet 50 meter kunnen zwemmen. Bij de eerste inschrijving (begin juli van ieder jaar) oordeelt een trainer of het nieuwe lid voldoet, en in welke categorie de zwemmer thuishoort.

Info over de lidgelden kun je vinden onder de rubriek inschrijvingen.

Lidmaatschap is enkel geldig na volledige betaling van het lidgeld.
Een aanwezigheidslijst wordt bij iedere training bijgehouden. Schorsing van een lid wegens wangedrag kan door een train(st)er of bestuurslid worden uitgesproken. Uitsluiting wordt door het bestuur uitgesproken bij eenvoudige meerderheid op een gewone bestuursvergadering.

Na het succesvol doorlopen van de zwemschool, kun je doorstoten naar de zwemclub. Dat gebeurt op basis van een evaluatie door de trainer! Enkel als die evaluatie positief is, kun je doorstoten! 

In de zwemschool heb je de diverse stijlen aangeleerd. In de zwemclub worden die nog verfijnd. Daar leer je nog veel meer: keerpunten, starts, enzovoort. 
Het is niet zo dat je in de zwemschool ook automatisch competitie moet zwemmen! Eerste bedoeling is nóg beter leren zwemmen. Wie dit echt wil, krijgt natuurlijk de kans, opnieuw in samenspraak met de trainer.

Zeesterren - Zeepaardjes

Toetreden tot de zwemschool kan indien men 50 meter kan zwemmen. Bij nieuwe inschrijvingen wordt steeds een test afgenomen om het niveau te bepalen. Zeesterren zijn startende zwemmertjes, Zeepaardjes zijn zwemmers die de groep zeesterren doorlopen hebben en een voldoende evaluatie van hun trainer kregen. Spelenderwijze worden de basistechnieken van het zwemmen en de diverse zwemstijlen aangeleerd. Deze trainingen gaan 1 keer per week door

Vissen-Karpers-Dolfijnen

In de zwemclub wordt op drie opeenvolgende niveaus verder gewerkt aan de diverse zwemstijlen en aan de basistechnieken van het zwemmen. Leden van de zwemclub dienen verplicht twee keer per week te trainen. Doelstelling is om de zwemmers naar de competitiegroepen te begeleiden.

De competitiegroepen starten ten vroegste op 10 jaar (eendjes), maar zeker vanaf de leeftijd van 12 jaar (benjamin). Naargelang de vorderingen die de zwemmers maken, komen ze via de groepen jeugdwerking - na positief advies van de trainers - in de hogere competitiegroepen terecht.
KZK blijft als doelstelling de competitieve sportbeoefening promoten, waarbij niet alleen het provinciale, Vlaamse en Belgische niveau belangrijk is, maar ook de ambitie daarboven (Europees, Wereld, Olympisch) geviseerd wordt.

Selectie Rudolphepunten

Indien een zwemmer minimaal 9 (groot bad) of 11 Rudolphpunten (klein bad) haalt op 1 afstand (50 meter races komen niet in aanmerking!), kan hij/zij toetreden tot het KZK Team.
Voor het KZK T Team dienen minimaal 13 (groot bad) of 15 Rudolphpunten gehaald te worden op 2 afstanden (opnieuw komen 50 meter races niet in aanmerking).
Het KZK Jeugdteam wordt samengesteld door een selectie van de sportieve staf.

Competittiegroepen Speciale groepen
Clubwerking 1 Titanics
Clubwerking 2 Triatleten - open water zwemmers
Clubwerking 3 Studenten KZK
KZK Jeugdteam
KZK Team
KZK A-team

Inschrijvingen

De volledige reglementen van de Vlaamse Zwemfederatie en de club, evenals de verzekeringspolissen liggen ter inzage op het secretariaat van de club.

Het KZK-lid verklaart zich akkoord met de verwerking van de persoonlijke gegevens van de aangeslotene met het oog op de werking van de club in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Op uw eerste verzoek zal u in kennis worden gesteld van uw gegevens in het informatiebestand en zal u de mogelijkheid worden geboden ze te laten verbeteren. 

Er is een verzekering voor lichamelijke ongevallen en voor burgerlijke aansprakelijkheid in het zwembad (enkel daar) voor diegenen die in het bezit zijn van een lidkaart van de club. 

Verder zal de club uiteraard het decreet van de niet-professionele sportbeoefenaar toepassen met betrekking tot de vrijheidsregeling en de disciplinaire maatregelen. 

De aangeslotene zal regelmatig op eigen initiatief een medisch onderzoek ondergaan, dat toelaat de zwemsport te beoefenen. Competitie-zwemmers moeten een medisch attest voorleggen.

Klik hier voor de tarieven. Vul het formulier hieronder indien u meer info wenst over onze werking. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

In het kader van de GDPR-wetgeving worden uw gegevens nadat wij uw vraag hebben behandeld weer verwijderd.